Kwalifikacje

Kwalifikacje zawodowe:

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa – świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego mykologiczno-budowlanego

 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

 

Ustanowienie przez Sąd w Gdańsku biegłego sądowego