Ekspertyza mykologiczno-budowlana Trójmiasto

Ekspertyza mykologiczno-budowlana Trójmiasto

Grzyby i pleśnie rozwijające się w mieszkaniach lub domach stanowią niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia oraz dla bezpieczeństwa budynku. Prowadzą do degradacji materiałów budowlanych takich jak krokwie dachowe, belki stropowe zmniejszając ich wytrzymałość.

Podczas wykonywania ekspertyz również zwracamy uwagę na szkodniki drewna – owady.  Obecność w konstrukcji drewnianej owadów np. kołatka domowego (Anobium punctatum), spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus)  może skutkować szybkim zniszczeniem konstrukcji drewnianej np. dachu, stropu.

Projekt renowacji zawilgoconego, skorodowanego biologicznie obiektu nie może istnieć bez ekspertyzy mykologicznej bądź musi być sporządzona opinia mykologiczna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 75 podane są warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

322.Pkt.3 Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające.

 

Ekspertyza mykologiczno-budowlana obejmuje sprawdzenie:

  • występowania biokorozji, czyli grzybów domowych np. Serpula lacrymans, Poria vaporaria, pleśniowych np. Aspergillus niger, Alternaria alternata, mchów, porostów, owadów szkodników technicznych drewna;
  • wilgoci (podciąganie kapilarne, braki w hydroizolacjach, wilgoć technologiczna) i potencjalnego zagrożenia wystąpienia zagrzybienia murów lub drewna konstrukcyjnego;
  • badania powietrza wewnętrznego na ilość zarodników grzybów pleśniowych, czyli zanieczyszczenie mykologiczne powietrza w domu, biurze, magazynie.

Zalecenia dotyczące usunięcia przyczyn zagrzybienia, zalecenia remontowo-budowlane, sposoby wykonania hydroizolacji, osuszenia budynku, odgrzybienia, podajemy sposób zabezpieczenia lub naprawy.

Ekspertyza zawiera również informację o przyczynach zastanego stanu mieszkania, domu, budynku.

Wykonujemy badania mykologiczne mieszkań, gdzie istnieje zagrzybienie lub stwierdza się dziwne, nieokreślone zapachy. Określamy przyczyny powstałej sytuacji i podajemy zalecenia w jaki sposób należy pozbyć się problemów.

Możemy wykonań wyłącznie badanie jakości powietrza na zawartość ilościową zarodników grzybów pleśniowych.

To badanie wskaże nam potencjalny problem z zagrzybieniem, ukryte źródło zagrzybienia i natężenie szkodliwego czynnika w postaci mykotoksyn w powietrzu na zdrowie człowieka a przede wszystkim dzieci, które są bardziej narażone na skutki przebywania w zagrzybionym pomieszczeniu.

Wykonujemy również badania powietrza w biurach na obecność grzybów pleśniowych, gdzie działanie i czystość urządzeń klimatyzacyjnych staje pod znakiem zapytania, a symptomy zdrowotne takie jak katar sienny, kaszel, łzawiące oczy, swędzenie i zaczerwienienie skóry, apatia, zmęczenie, senność występują u większości pracowników.

 

Ekspertyza mykologiczno-budowlana zawiera:

  • opis obiektu dokumentacja fotograficzna przedstawiającą stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami,
  • rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń biologicznych,
  • metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń biologicznych,
  • klasyfikacja zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów).
  • zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania,
  • dokumentacja techniczna – zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie miejsc, w którym powinny być wykonywane prace związane z usunięciem problemów.